ĐẤT MẶT TIỀN KÊNH BÁC HỒ GẦN KCN THẠNH LỘC
1
VND
DAT-MAT-TIEN-KENH-BAC-HO
one-4